svift2xml-parser

Parser pro konverzi transkriptů mluveného jazyka z formátu SVIFT do validního XML formátu. Primárně vyvinuto pro potřeby Olomouckého mluveného korpusu. Stránka projektu je v současné době v přípravě.
 
Parser for processing the SVIFT format of transcripts and converting it into well-formed XML format. Primarily developed for the project called Olomouc Spoken Corpus. The page of this project is currently under construction.
 
Copyright: © 2008+ Petr Pořízka, Markus Schäfer, Dan Zeman