MorphCon

MorphCon je nový softwarový nástroj pro automatickou konverzi
(českých) morfologických taggovacích sad (tagsetů).

 

 

MorphCon vznikl ve spolupráci tří univerzitních pracovišť:

  • Katedra bohemistiky FF UP Olomouc
  • Fakulta informatiky Univerzity Bonn (Německo)
  • Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK Praha

Autorský tým: Petr Pořízka - Marek Schäfer - Daniel Zeman (© 2008+).