Interset

  • © Dan Zeman, ÚFAL MFF UK Praha
  • licence: GNU GPL 3
  • Interset: informace viz domovská stránka programu: **link** (.html) EN/CZ
  • Features|Rysy: tabulku a popis rysů naleznete zde: **link** (EN)