MorphCon :: publikace

Pořízka, Petr – Schäfer, Markus: MorphCon – A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets. In: Levická - Garabík: NLP, Corpus linguistics, Corpus Based Grammar Research. Brno, Tribun 2009, s. 292-301. ISBN 978-80-7399-875-2 [Proceedings-URL]

Zeman Daniel (2008): Reusable Tagset Conversion Using Tagset Drivers. In: Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference, LREC 2008. CD full edition + printed Conference Abstracts (ISBN 2-9517408-4-0). Marrakech, Morocco, 2008. [URL]

Odkazy

References for DZ Interset

Konference

  • 25.–27. listopadu 2009: Slovko 2009 (5. mezinárodní konference, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Smolenice - Bratislava, Slovensko); referát: Pořízka, P. - Schäfer, M.:MorphCon - A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets
  • 12.–14. února 2009: CFG 2009 – Czech in Formal Grammar (mezinárodní konference, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně); referát: Pořízka, P. - Schäfer, M.: MorphCon – program pro konverzi českých morfologických tagsetů