MorphCon :: tagsety

Pražský poziční tagset

 • © Jan Hajič, ÚFAL MFF UK Praha
 • česky **link** (.html)
 • english **link** (.html) - The last 16th position is not included here.

POS Taggers

Morče - Czech Morphological Tagger
 • © Jan Raab, ÚFAL MFF UK Praha
 • **link** (.html) EN
HMM Tagger
 • © Pavel Krbec, ÚFAL MFF UK Praha
 • **link** (.html) EN
Feature-based tagger
 • © Jan Hajič, ÚFAL MFF UK Praha
 • **link** (html) EN

Brněnský atributivní tagset

 • © NLP FI MU Brno (K. Osolsobě - K. Pala - R. Sedláček)
 • verze z r. 2006: **link** (.pdf) CZ

Ajka - morfologický analyzátor češtiny

 • © NLP FI MU Brno (R. Sedláček - P. Šmerk)
 • **link** (.html) CZ/EN

Tagset projektu MULTEXT-EAST

 • © ÚTKL FF UK Praha (Vladimír Petkevič)
 • **link** (.html) CZ
 • Projekt MULTEX-EAST - Home Page